ACİL DURUM EYLEM PLANI HİZMETLERİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI HİZMETLERİ

Acil durum eylem planı hazırlanırken ilk önce yapılacaklar arasında işyerinin tamamına yada belirli bir kısmını etkileyebilecek olay veya olaylardır. Bu olaylar iki ana başlık altında ele alınır. Bunlardan ilki insan kaynaklı veya işletme kaynaklı olaylardır örnek olarak yangın, patlama, kimyasal maddelerin atıkların yayılımı, sabotaj gibi. İkincisi ise doğal afetlerdir. Bu konular üzerinde ekimiz oluşabilecek durumları inceleyerek çalışan sayısına göre acil müdahale ekiplerini oluşturarak gereken eğitimleri aldırılmasını sağlar. Acil Durum Eylem planının asıl amacı ise karşılaşılacak durumlarda neler yapılacağı, acil çıkış yollarının belirlenmesi gerekli önlemlerin alınmasını ve eksik ekipmanların tespit edilip sağlanmasını hedeflemektedir.