BİLGİ KAYNAK HİZMETİ

BİLGİ KAYNAK HİZMETİ

İsg Hocasını ziyaret eden her kullanıcımız için istediği veya aradığı bilgiye kolay erişebilmesini hedefler. Ekibimiz en güncel konular ele alarak yazmış olduğu makaleleri paylaşarak sizleri bilgilendirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Paylaştığımız kanun ve yönetmelikler’ in değişmesi ve güncellenmesi durumunda revize edilip en güncel haliyle tekrar paylaşılmaktadır. Dokümantasyon kısmında ise risk değerlendirmesi örnekleri, acil durum eylem planı örnekleri bulunmaktadır. Bunlar dışında iş kazası videoları bulunmaktadır, bu iş kazalarının neden meydana geldiği ve hangi önlemler alınması gerektiği de yer almaktadır. En son olarak ise iş sağlığı ve güvenliğine hakkında karikatür çalışmaları ve spot bilgiler bulunmaktadır.