RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
İş sağlığı ve güvenliği hayatımızın her alanında mevcuttur. Risk değerlendirmesinin amacı çalıştığımız veya bulunduğumuz alanlarda ucuz ve etkin yöntemlerden biridir. Risk değerlendirmesini profesyonel ekibimiz giderek oluşabilecek kazalar, kayıplar ve tehlikeleri tespit ederek, bu tespitler sonucu oluşabilecek riskleri ortadan kaldırması kaldırılamıyorsa minimum dereceye çekmeği hedeflemektedir. Türkiye’de risk değerlendirmesi yaptırmak işverenlerin yasal bir zorunluluğudur.
Kullandığımız Risk Değerlendirmesi Metotları;
• MATRIS
• Kontrol Listeleri ve Checklist
• FMEA (Olası Hata Türleri ve Etki Analizi)
• HAZOP (Tehlike ve Çalışabilirlik Analizi)
• FINE KINNEY ANALYSIS
• WHAT IF ANALYSIS (Ne Varsa ,Ne Olur Analizi)
• FTA (Hata Ağacı Analizi)
• ETA (Olay Ağacı Analizi)
• Sebep-Sonuç Analizi