RİSK DEĞERLENDİRMESİ TANIMLARI

Fine Kinney Risk Analizi Nedir?

Fine Kinney Risk Analizi Nedir? (Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method) Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme anlamına gelir. Bu yöntem G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir. Fine Kinney Metodu diğer risk değerlendirmesi yöntemlerinden farkı 3 Boyutlu risk değerlendirme metodudur. Diğer metotlar ise matris gibi genel olarak kullanılan risk değerlendirmesi metotları 2 Boyutlu olup genel anlamda proses güvenliği için uygundur. Çalışma ortamında karşılaşabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir çalışmadır tam olarak engellenemez. Fine Kinney Metodunda ise olasılık * [...]

Daha fazla oku...

RİSK ANALİZİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Risk Analizi Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.   (daha&helliip;)

Daha fazla oku...